VIX sẽ phát hành gần 33 triệu cp để trả cổ tức năm 2021

VIX sẽ phát hành gần 33 triệu cp để trả cổ tức năm 2021

Ngày 29/08 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/08.

Cụ thể, VIX dự kiến phát hành gần 33 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:6 (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 6 cp mới). Tổng giá trị phát hành xấp xỉ 333 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Sau khi phát hành thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ hơn 582 triệu cp. Vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ hơn 5,491 tỷ đồng lên hơn 5,820 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của VIX đạt gần 768 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ; lãi ròng ở mức 326.5 tỷ đồng, giảm 23%.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của VIX. Đvt: Tỷ đồng

Năm 2022, VIX lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng, giảm gần 11% so với năm 2021. Như vậy, Công ty đã thực hiện được xấp xỉ 50% chỉ tiêu lãi sau thuế sau nửa đầu năm.

Chốt phiên 12/08, giá cổ phiếu VIX tăng trần lên 13,650 đồng/cp, tăng 74% sau khi tạo đáy trong phiên 21/06 song vẫn giảm hơn 43% so với thị giá đầu năm.  

Diễn biến giá cổ phiếu của VIX từ đầu năm 2022 đến nay

Thế Mạnh

FILI