VietABank báo lãi trước thuế quý 2 đi lùi

VietABank báo lãi trước thuế quý 2 đi lùi

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) báo lãi trước thuế quý 2 hơn 258 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, hoạt động kinh doanh của VietABank không được khả quan lắm.

Hoạt động chính chỉ tăng trưởng 4% so với cùng kỳ, thu được hơn 411 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Ngoại trừ lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 72%, đa số nguồn thu ngoài lãi còn lại đều sụt giảm như lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (-80%), lãi từ hoạt động khác (-44%), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ…

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 18% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 292 tỷ đồng. Thêm vào đó, quý này, Ngân hàng chỉ trích lập gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng (-60%), do đó VietABank báo lãi trước thuế giảm 4%, chỉ còn hơn 258 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietABank giảm 62% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn hơn 32 tỷ đồng, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 598 tỷ đồng.

So với kế hoạch 1,158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho năm 2022, VietABank đã thực hiện được 52% chỉ tiêu sau 6 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của VAB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 94,395 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7%, ghi nhận 58,005 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng lại giảm 2%, còn 66,290 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VAB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Chất lượng nợ vay có lẽ là điểm sáng duy nhất khi tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 giảm 2% so với đầu năm, chỉ còn 1,006 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.89% đầu năm xuống còn 1.73%.

Chất lượng nợ vay của VAB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI