Tự doanh 05/08: Tiếp tục mua ròng

Tự doanh 05/08: Tiếp tục mua ròng

Phiên 05/08, khối tự doanh mua ròng gần 138 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng thứ 11 liên tiếp. Trong đó, MSN, NVL, POW, HPG được mua ròng mạnh. Nhóm chứng khoán có 2 đại diện là SSI, VND nằm trong top được mua ròng mạnh nhất.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 05/08
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 05/08

Đông Tư

FILI