Tự doanh 03/08: Mua ròng 9 phiên liên tiếp

Tự doanh 03/08: Mua ròng 9 phiên liên tiếp

Phiên 03/08, tự doanh công ty chứng khoán đánh dấu phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với gần 116 tỷ đồng. Trong đó, VPB, POWGAS được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, REE, PNJMWG bị bán ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 03/08
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 03/08

Hàn Đông

FILI