TIG báo lãi ròng quý 2 gấp 3 lần

TIG báo lãi ròng quý 2 gấp 3 lần

Doanh thu tài chính quý 2/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) tăng mạnh so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận ròng thu được 89 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của TIG. Đvt: Tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022 vừa công bố, TIG có doanh thu thuần 196 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm mạnh đến 70%.

Điểm nhấn trong kỳ kinh doanh của TIG là khoản thu tài chính cao bất thường 121 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả 2 khoản mục lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức đều tăng mạnh.

Nhờ đó, lợi nhuận ròng thu được 89 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty có lợi nhuận ròng 138 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ.

Đến ngày 30/06, doanh nghiệp bất động sản đang có quy mô tài sản 4.4 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh 25% so với đầu năm. Công ty ghi nhận tăng 84% giá trị hàng tồn kho lên 533 tỷ đồng. Về tài sản dài hạn, giá trị khoản phải trả trước cho người bán tăng 157% (gấp 2.6 lần) lên 856 tỷ đồng. TIG cũng chi tiền gấp đôi đầu tư thêm vào các công ty liên kết, liên doanh, lên 784 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Thuyết minh đầu tư tài chính dài hạn của TIG tại cuối quý 2/2022

Duy Na

FILI