Thị trường chứng quyền 11/08/2022: Sắc đỏ tiếp tục áp đảo?

Thị trường chứng quyền 11/08/2022: Sắc đỏ tiếp tục áp đảo?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08/2022, toàn thị trường có 71 mã giảm, 36 mã tăng và 39 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 539 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08/2022 toàn thị trường có 71 mã giảm, 36 mã tăng và 39 mã đứng giá.

Thị trường chứng quyền tiếp tục có phiên giao dịch kém tích cực, sắc đỏ vẫn duy trì sự áp đảo tại nhiều chứng quyền như ACB, FPT, HDB, HPG, PDR, PNJ, POW, STB… với mức giảm phổ biến dưới 10%. Các mã CHPG2209, CSTB2207, CVHM2115CVNM2203 giảm mạnh nhất thị trường khi mất 50%, theo sau là CHPG2202 giảm hơn 33.33%, CMBB2203CTCB2207 giảm 26.67%, CKDH2205 giảm 20%...

Ở chiều tăng, sắc xanh tập trung tại các chứng quyền KDH, MWGMSN. Trong đó, CMSN2203 tăng mạnh 100%, CMSN2202 tăng 21.05%, CKDH2201 tăng 20%, CMWG2203 tăng 11.11%, các mã còn lại tăng nhẹ quanh 5%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 29.4 triệu đơn vị, giảm 11.04%; giá trị giao dịch đạt 16.1 tỷ đồng, giảm 5.43% so với phiên trước. Trong đó, CHPG2201 là mã chứng quyền dẫn đầu thị trường về khối lượng, CSTB2214 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng đạt 539 ngàn đơn vị. Trong đó, CSTB2211CHPG2201 là hai mã chứng quyền bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty Chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều chứng quyền nhất trên thị trường với 72 mã, theo sau là HSC với 22 mã, MBS có 15 mã, VCSC có 15 mã, ACBS có 8 mã, BSC có 5 mã, VND có 3 mã.

Nhóm chứng quyền thuộc KIS đang chiếm 56.8% khối lượng giao dịch toàn thị trường, HSC chiếm 14.1%, VND chiếm 10.6%, ACBS chiếm 8.1%, MBS, BSCVCSC chiếm dưới 5%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 11/08/2022, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMWG2203CNVL2203 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CNVL2203CNVL2202 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 23 và 22.35 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI