Thép xây dựng viết tiếp “câu chuyện giảm giá”

Thép xây dựng viết tiếp “câu chuyện giảm giá”

Ngày 02/08, các doanh nghiệp thép lại hạ giá sản phẩm 200,000 đồng/tấn, đánh dấu lần giảm thứ 12 liên tiếp kể từ tháng 5.

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 200,000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 15.18 triệu đồng/tấn và 16.04 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 cùng giảm 200.000 đồng/tấn xuống còn 15.05 triệu đồng/tấn và 15.81 triệu đồng/tấn. 

Về thép Việt Đức, hai loại thép trên cùng giảm 200,000 đồng/tấn còn 15.05 triệu đồng/tấn và 15.81 triệu đồng/tấn.

Còn thép Kyoei cũng giảm 200,000 đồng/tấn hai loại CB240 và D10 CB300 xuống tương ứng 15 triệu đồng/tấn và 15.81 triệu đồng/tấn.

Vũ Hạo

FILI