TDH có thêm một quý kinh doanh bết bát

TDH có thêm một quý kinh doanh bết bát

Sau khi thoái vốn hàng loạt khỏi các dự án trong năm 2021, kết quả kinh doanh quý 2/2022 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) ghi nhận nhiều điểm tiêu cực, trong đó có việc lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2022, doanh thu thuần của TDH chỉ ghi nhận hơn 10 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Kéo theo đó, lãi gộp giảm 88%, chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng.

Doanh thu của Công ty giảm mạnh trong bối cảnh TDH đã thực hiện thoái vốn ở hầu hết công ty con, công ty liên kết trong năm 2021. Chỉ tính riêng công ty con thì tại ngày 30/06/2021, TDH sở hữu 8 công ty con trực tiếp và 3 công ty con gián tiếp. Tuy nhiên, sau 1 năm, TDH chỉ còn 6 công ty con trực tiếp, trong đó CTCP Lộc Phú Nhân vừa chính thức giải thể từ ngày 13/06/2022.

* Thuduc House còn gì?

Việc thoái vốn tạo mức nền cao về doanh thu tài chính trong quý 2/2021, dẫn đến doanh thu quý 2/2022 sụt giảm nặng nề 98% (còn 4 tỷ đồng) do không còn ghi nhận các khoản doanh thu đột biến từ hoạt động thoái vốn.

Về chi phí, dù đã giảm mạnh so cùng kỳ nhưng chi phí tài chính và chi phí quản lý của TDH đều lớn hơn lãi gộp. Hệ quả, TDH báo lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng trong quý 2/2022, trong khi cùng kỳ lãi hơn 140 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của TDH. Đvt: Tỷ đồng

Dù báo lỗ trong quý 2 nhưng nhờ kết quả quý 1 tích cực nên lũy kế nửa đầu năm, Công ty vẫn lãi ròng hơn 43 tỷ đồng, giảm 75%. Việc TDH có thể báo lãi trong quý 1/2022 chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư gần 52 tỷ đồng. Thực tế, hoạt động kinh doanh quý đầu năm của Công ty cũng bết bát không kém quý 2 khi doanh thu giảm đến 94% so với cùng kỳ. Không những thế, Công ty còn lỗ gộp hơn 2 tỷ đồng sau khi trừ đi giá vốn.

Bên cạnh không còn sở hữu các công ty con có dự án tiềm năng, kết quả đáng thất vọng của TDH nửa đầu năm diễn ra trong bối cảnh Công ty liên tục thay đổi nhân sự ở vị trí “thuyền trưởng” (Chủ tịch HĐQT). Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2-6/2022, chiếc ghế Chủ tịch HĐQT có đến 4 người ngồi. Hiện tại, người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT TDH là ông Nguyễn Huy Hoàng. Trước đó, ông Hoàng đảm nhiệm chức thành viên HĐQT độc lập tại TDH.

*  Thuduc House lại... đổi ghế Chủ tịch

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TDH ghi nhận 1,802 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tiền và tiền gửi ngắn hạn của Công ty chỉ còn hơn 76 tỷ đồng, giảm 43%.

Trong khi đó, nợ phải trả gần như đi ngang so với cuối năm trước, ghi nhận 1,176 tỷ đồng. TDH tiếp tục không sử dụng bất kỳ khoản vay nợ nào.

Hà Lễ

FILI