SeABank báo lãi trước thuế quý 2 tăng 75%

SeABank báo lãi trước thuế quý 2 tăng 75%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) báo lãi trước thuế tăng 75%, ghi nhận gần 1,500 tỷ đồng, nhờ đa dạng hóa nguồn thu và tiết giảm chi phí.

Trong quý 2, hầu hết hoạt động kinh doanh của SeABank đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chính đem về cho SeABank gần 1,728 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 30% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ (+42%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 7 lần), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 7.4 lần)…

Quý này, SeABank tăng 29% chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (339 tỷ đồng), mặc dù vậy Ngân hàng vẫn thu về gần 1,500 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 75% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SeABank dành ra 697 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 67%, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 2,806 tỷ đồng, tăng 80%.

Ngân hàng cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu và tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

Năm 2022, SeABank đề ra mục tiêu đạt gần 4,867 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy Ngân hàng đã thực hiện được gần 58% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của SSB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của SeABank tăng 9% so với đầu năm, ghi nhận hơn 229,723 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 15%, lên mức 146,783 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6%, ghi nhận 116,729 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của SSB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2022 tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận 2,350 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.65% đầu năm xuống còn 1.6%.

Chất lượng nợ vay của SSB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI