Quỹ ETF của iShares bán mạnh HPG, VND, mua mạnh SHS, DIG

Quỹ ETF của iShares bán mạnh HPG, VND, mua mạnh SHS, DIG

Quỹ iShares MSCI Frontier & Select EM ETF bán mạnh nhất HPG, VND, đồng thời mua mạnh SSI, SHS trong tháng 7.

Trong tháng trước, quỹ này đã bán ròng 144 ngàn cp HPG, 54 ngàn cp VND, 38 ngàn cp VHM. Ở chiều ngược lại, quỹ ETF của iShares có thêm hơn 1 triệu cp SSI, 229 ngàn cp SHS, 155 ngàn cp DIG. Tuy nhiên, 1 triệu cp SSI này nhiều khả năng đến từ đợt chào bán tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.

Giao dịch của quỹ iShares MSCI Frontier & Select EM ETF trong tháng 7

Cuối tháng 7/2022, tỷ lệ cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của iShares MSCI Frontier & Select EM ETF dao động gần mức 27%. Ba cổ phiếu Việt Nam có tỷ trọng cao nhất là VHM, VIC, HPG, MSN với tỷ lệ tương ứng 2.41%, 2.26%, 2.26% và 2.22%.

Vũ Hạo

FILI