PVChem báo lãi ròng quý 2 gần 4 tỷ đồng

PVChem báo lãi ròng quý 2 gần 4 tỷ đồng

Doanh thu đi lên giúp Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, HNX: PVC) có lợi nhuận ròng gần 4 tỷ đồng trong quý 2/2022.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của PVC. Đvt: Tỷ đồng

Khép lại quý 2, PVC đạt doanh thu 867 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh gấp 5 lần. Ngược lại, PVC đã tiết giảm chi phí bán hàng 16% và chi phí quản lý 7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận ròng gần 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với 223 triệu đồng cùng kỳ.

Kinh doanh khởi sắc trong quý 2 đã giúp PVC thoát lỗ lũy kế. Sau 6 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu 1,345 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 545 triệu đồng, lần lượt tăng 40% và 102% so cùng kỳ.

Năm nay, PVC kỳ vọng khởi sắc với mục tiêu doanh thu 2,400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện 26% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Đến ngày 30/06, tổng tài sản của PVC đang ở mức 1,953 tỷ đồng, tăng 8% so đầu năm. Phân nửa tài sản là khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận 1,002 tỷ đồng, tăng 10%. Giá trị hàng tồn kho 337 tỷ đồng, tăng 31%.

Duy Na

FILI