HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

Với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) đăng ký bán hết gần 2 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 09/08-07/09/2022.

Số cổ phiếu HTM đăng ký bán tương ứng tỷ lệ 38.42% vốn tại VTL. Nếu giao dịch thành công, HTM sẽ không còn nắm giữ VTL.

Chiếu theo giá kết phiên 09/08 là 10,900 đồng/cp, ước tính HTM có thể thu về gần 21 tỷ đồng.

Về mối liên hệ, ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HTM, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của VTL.

Thế Mạnh

FILI