Cokyvina chào bán hơn 1 triệu cp PTI giá 69,000 đồng/cp

Cokyvina chào bán hơn 1 triệu cp PTI giá 69,000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) do CTCP Cokyvina sở hữu.

Lượng cổ phần đem đấu giá đạt 1.05 triệu cp, chiếm 1.3% vốn điều lệ PTI. Giá chào bán là 69,00 đồng/cp, theo đó Cokyvina sẽ thu được tối thiểu 72 tỷ đồng nếu thương vụ thành công trọn vẹn.

Ngày chào bán công khai dự kiến vào 09/09 tại HNX. Nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia đấu giá. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất đến 07/09.

Năm 2021, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI đạt hơn 4,964 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Mức tăng chủ yếu đến từ doanh thu phí bảo hiểm thuần, với doanh thu 4,141 tỷ đồng (+5%). Lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả năm 2020.

Trong năm 2022, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 6,350 tỷ đồng và vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ bán lẻ trọng tâm là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng trên, PTI định hướng tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong toàn bộ mảng hoạt động kinh doanh, cải tiến và ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, PTI cũng tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các công ty Fintech, Insurtech, nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có tỷ lệ sinh lời cao.

Duy Na

FILI