Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch

Ngày 05/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS).

Cụ thể, thông báo của HOSE nêu rõ: “Cổ phiếu ROS được chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/08/022 theo quyết định 544/QĐ-SGDHCM ngày 05/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM”.

Nguyên nhân bị đình chỉ giao dịch do ROS tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu ROS được đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 25/05/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc BCTC bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Bên cạnh đó, ROS cũng bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/07/2022.

Cổ phiếu ROS lên sàn chứng khoán năm 2016 và từng tạo ra cơn sốt đầu tư khi kéo một mạch từ vùng mệnh giá 10,000 đồng/cp lên đỉnh lịch sử 214,000 đồng/cp vào đầu tháng 11/2017.

Giá cổ phiếu ROS từ khi lên sàn vào năm 2016 tới nay

Thế Mạnh

FILI