Bàn giao nhiều bất động sản, CNT báo lãi quý 2 gấp 2.4 lần

Bàn giao nhiều bất động sản, CNT báo lãi quý 2 gấp 2.4 lần

CTCP Tập đoàn CNT (UPCoM: CNT) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 154 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 77 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của CNT. Đvt: Tỷ đồng

Theo CNT, trong quý 2, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, vì vậy nhu cầu đầu tư bất động sản mua sắm vật liệu xây dựng tăng cao. Đồng thời, Công ty mẹ đã tiến hành bàn giao nhiều sản phẩm đất Hà Tiên cho khách hàng đã thanh toán tiền theo tiến độ trước đó.

Doanh thu quý 2 tăng 39% so cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 100 tỷ đồng, tăng 67%. Biên lợi nhuận gộp đạt 65%, cao hơn 54% so cùng kỳ. Khoản thu tài chính cũng tăng gấp đôi nhờ tăng lãi tiền gửi ngân hàng.

Đáng chú ý là dù doanh thu gia tăng, chi phí của CNT lại không hề tăng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 80%, chi phí bán hàng giảm 41% và chi phí quản lý cũng thu hẹp 14%.

Sau cùng, CNT đạt lợi nhuận ròng trên 77 tỷ đồng, tăng 144% (gấp 2.4 lần) cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 281 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 142 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 190% (gấp gần 3 lần) cùng kỳ.

Lượng tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/06/2022 đạt 592 tỷ đồng, tăng 29% so đầu năm và là động lực chính giúp tổng tài sản tăng 10% lên 948 tỷ đồng.

CNT ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 270 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng (239 tỷ đồng). Song đồng thời, CNT cũng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đến 237 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho 147 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm.

Duy Na

FILI