Tuần đầu tháng 7: GAS, VNM, MSN chốt quyền cổ tức

Tuần đầu tháng 7: GAS, VNM, MSN chốt quyền cổ tức

Chỉ 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 04-08/07. Tỷ lệ cao nhất 30%.

Đáng chú ý, trong số đó có các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSEGAS), CTCP Sữa Việt Nam (HOSEVNM), CTCP Tập đoàn Masan (HOSEMSN). 

* Lịch sự kiện doanh nghiệp

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 04-08/07/2022

Nguồn: VietstockFinance

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSEGAS) là doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao nhất, tỷ lệ 30% (1 cp được nhận 3,000 đồng). Với hơn 1.9 tỷ cp đang lưu hành, GAS cần chi 5,742 tỷ đồng để thực hiện.

Trong khi đó, CTCP Sữa Việt Nam (HOSEVNM) trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 24.5%, trong đó 15% là tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 và 9.5% là cổ tức đợt 3/2021.

Gia Nghi

FILI