Tự doanh 05/07: DGC tiếp tục được mua ròng mạnh

Tự doanh 05/07: DGC tiếp tục được mua ròng mạnh

Tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 158 tỷ đồng trong phiên 04/07. Trong đó FPTDGC là hai mã được mua ròng mạnh. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp DGC được mua ròng mạnh. Ngược lại, VCBPVT bị bán ròng mạnh.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 05/07
Top cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 05/07

Khang Di

FILI