Tự doanh 04/07: Mua ròng mạnh nhất STB và DGC

Tự doanh 04/07: Mua ròng mạnh nhất STB và DGC

Tự doanh công ty chứng khoán giao dịch khá yếu trong phiên 04/07. Nhóm này mua ròng chỉ 29.3 tỷ đồng trong phiên với giá trị mua bán ròng ở các cổ phiếu không lớn. STBDGC là hai mã được mua ròng mạnh. Ngược lại, AAA, VHM bị bán ròng mạnh.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 04/07
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 04/07

Đông Tư

FILI