PVH: Mục tiêu có lãi 300 triệu đồng, doanh thu gấp 3.5 lần

PVH: Mục tiêu có lãi 300 triệu đồng, doanh thu gấp 3.5 lần

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH) đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 54 tỷ đồng, gấp 3.5 lần thực hiện 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 300 triệu đồng.

Cụ thể, theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, mục tiêu doanh thu năm 2022 của PVH là 54 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ xây lắp chiếm 51 tỷ đồng, còn lại là hoạt động kinh doanh khác. Giá trị sản lượng theo kế hoạch là 62.3 tỷ đồng, gấp 6.2 lần thực hiện 2021, với 59.3 tỷ đồng sản lượng từ hoạt động xây lắp.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2022 là 300 triệu đồng, trong khi năm 2021 lỗ 33.28 tỷ đồng. Do năm 2021 lỗ và lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2021 vẫn đang âm hơn 133.8 tỷ đồng, Công ty dự tính không chia cổ tức.

Nguồn: PVH

Năm 2022, PVH sẽ tập trung triển khai xử lý các vấn đề tồn đọng trong những dự án cũ; thu hồi công nợ tồn đọng của các đơn vị và cá nhân, đàm phán, cơ cấu lại nợ với Ngân hàng PvcomBank; Cải tạo sửa chữa lại tòa nhà 38A để tìm đối tác mang doanh thu cố định cho Công ty; Hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình San lấp mặt bằng giai đoạn 2 (SLMB GĐ2).

PVH cũng sẽ lên kế hoạch đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu, trong đó nổi bật là việc tiếp cận Tập đoàn Sungroup để chào thầu các công trình mới tại Thanh Hóa, với 2 gói thầu đang thương thảo là gói Hạ tầng giao thông và Thoát nước mưa tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên và Sầm Sơn. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp cận Công ty Điện lực Thanh Hóa để được tham gia các gói thầu xây lắp điện vừa và nhỏ mỗi năm.

Tại đại hội, Công ty cũng dự tính trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, gồm ông Phạm Văn Trường, ông Hoàng Tuấn Anh (thành viên HĐQT), và bà Vũ Thị Thanh (thành viên BKS) cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng tiền lương dự tính cho HĐQT và BKS là 342 triệu đồng/năm.

ĐHĐCĐ 2022 của PVH sẽ diễn ra ngày 22/07/2022.

Hồng Đức

FILI