Người liên quan của Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cp VIX

Người liên quan của Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cp VIX

Tại CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX), ông Nguyễn Văn Tuấn vừa đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 07/07-05/08.

Ông Tuấn dự định tăng sở hữu từ mức 81.5 triệu cp (14.84%) lên 82.5 triệu cp (15.02%). Đây là giao dịch mua thỏa thuận từ tay ông Phan Đức Lĩnh. Chiếu theo giá 10,000 đồng/cp vào phiên sáng 05/07, thương vụ có giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX đang có cú giảm sâu. Kể từ đầu tháng 4/2022 đến nay, VIX đã sụt giá hơn 50%.

Ông Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VIX.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Tuấn và người liên quan nắm giữ gần 138 triệu cp, chiếm 25.12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VIX. Điều này đã được ĐHĐCĐ VIX thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

* Chứng khoán VIX đăng ký mua 15 triệu cp GEX

Duy Na

FILI