LIX: Lãi sau thuế quý 2 tăng 74% nhờ được chia lợi nhuận từ công ty con

LIX: Lãi sau thuế quý 2 tăng 74% nhờ được chia lợi nhuận từ công ty con

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) báo lợi nhuận sau thuế hơn 69 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, LIX đạt doanh thu thuần hơn 701 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 4%, đạt gần 536 tỷ đồng. Kết quả, LIX báo lãi gộp gần 166 tỷ đồng, tương ứng tăng 19%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 26.2 tỷ đồng, gấp hơn 27 lần cùng kỳ. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc LIX được chia lợi nhuận từ Công ty TNHH Xalivico - công ty con của LIX - 23.92 tỷ đồng trong tháng 6/2022.

Báo cáo kết quả HĐKD quý 2/2022 của LIX

Chi phí bán hàng tăng 37%, lên gần 86 tỷ đồng. Phí quản lý doanh nghiệp giảm 9%, còn hơn 24 tỷ đồng. Tổng hợp lại, LIX báo lợi nhuận sau thuế 69.6 tỷ đồng, tăng 74% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LIX ghi nhận doanh thu đạt 1.36 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng không đáng kể so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 136 tỷ đồng (tăng 29%) và 113 tỷ đồng (tăng 35%). So với mục tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, LIX thực hiện được 47% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản của LIX tính đến cuối tháng 06/2022 đạt 1.23 ngàn tỷ đồng, tăng 5.6% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 40%, lên hơn 208 tỷ đồng, phần lớn do tăng trưởng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 38%, lên 192.5 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho tăng 6.5%, lên hơn 331 tỷ đồng, nhờ mục hàng mua đang đi đường tăng từ 13.4 tỷ đồng lên gần 36 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ ngắn hạn tăng lên gần 478 tỷ đồng (16%), chủ yếu do ghi nhận thêm khoản cổ tức phải trả tổng cộng lên tới hơn 97 tỷ đồng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác.

Hồng Đức

FILI