JVC lên kế hoạch có lãi trong năm 2022, dừng phát hành 20 triệu cp riêng lẻ

JVC lên kế hoạch có lãi trong năm 2022, dừng phát hành 20 triệu cp riêng lẻ

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) đề ra kế hoạch có lãi trong năm 2022, theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố.

Cụ thể, năm 2022, JVC lên kế hoạch đạt 500 tỷ đồng tổng doanh thu (tăng 28% so với năm trước) và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với số lỗ sau thuế 30 tỷ đồng năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh trong 5 năm 2022-2026 của JVC
Nguồn: JVC

Đến năm 2026, JVC dự kiến tổng doanh thu đạt 1,368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng. Giai đoạn 2022-2026, JVC đặt mục tiêu có lãi 5 năm liên tiếp, mức lãi sẽ tăng trưởng 2 con số qua từng năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận, hiện tại, Công ty đang lỗ lũy kế 26 tỷ đồng (theo BCTC 2021) và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông.

JVC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập với ông Vũ Hoàng Việt và bầu bổ sung 1 nhân sự thay thế.

Ở diễn biến khác, ngày 07/07/2022, HĐQT JVC đã ra quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn. Do đó, JVC nhận thấy việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 là chưa cần thiết.

Theo kế hoạch, JVC dự kiến phát hành 20 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá 10,000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu JVC ở mức 4,810 đồng/cp (kết phiên 08/07),  giảm gần 65% so với đỉnh 13,500 đồng/cp phiên 29/03.

Diễn biến giá JVC từ đầu năm 2022

Thế Mạnh

FILI