HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDUSGH vào diện cảnh báo.

Lý do là CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX: SDU), CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) và CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH) đều chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HNX không nhận được công bố thông tin của doanh nghiệp về việc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2022.

Cũng trong ngày 22/07, HNX thông báo duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX: TTZ) và CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX: MIM).

Nguyên nhân do TTZMIM cũng chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên qua 6 tháng theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị này còn đang ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2021 là con số âm.

Duy Na

FILI