HAI vào diện cảnh báo từ 11/07

HAI vào diện cảnh báo từ 11/07

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI) vào diện cảnh báo.

Hai bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/07 theo quyết định ngày 04/07 của HOSE. Nguyên do là Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ khi kết thúc năm 2021.

Lưu ý, cổ phiếu HAI vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 25/05 do Công ty chậm nộp BCTC năm 2021 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Về vấn đề này, HAI giải trình nguyên nhân chậm nộp BCTC là do tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021 đang bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán. Để khắc phục, HAI cho biết đang nỗ lực làm việc với đơn vị kiểm toán khác nhằm hoàn thành phát hành BCTC năm 2021 đã kiểm toán trước 31/08/2022.

Cổ phiếu HAI đầu phiên 05/07 được giao dịch ở mức giá 2,630 đồng/cp.

Diễn biến giá HAI

Duy Na

FILI