Gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động mới giải ngân được 1%

Gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động mới giải ngân được 1%

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do các địa phương đang chờ kinh phí từ trung ương, chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện nên tỷ lệ giải ngân mới được khoảng 1%.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 chiều 4/7, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - ông Lê Văn Thanh thông tin về tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh

Theo đó, ông cho biết theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh, đến nay số hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuê trọ đã nhận được từ 13,880 doanh nghiệp cho 558,024 lao động với tổng kinh phí hơn 357 tỷ đồng tại 45 địa phương. Có 38 tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 280,954 lao động với tổng kinh phí 209 tỷ đồng.

Trong đó, 15 địa phương đã thực hiện giải ngân cho 13,541 lao động với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Ông cho biết các địa phương đang tập trung giải ngân, trong tháng 7 khẩn trương hoàn thành việc này, phấn đấu hoàn thành đúng quy định đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ.

Tỷ lệ giải ngân như vậy rất thấp, mới hơn 1% do các địa phương đang chờ kinh phí từ Trung ương, chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện.

Ngoài ra, theo ông một số địa phương sợ sai nên cần thêm các thủ tục đối với người lao động từ xác nhận địa phương cấp xã, phường... Một số doanh nghiệp cũng sợ sai nên lập danh sách và chuyển cho bảo hiểm xã hội chậm.

Sau khi có quyết định ngày 3/7 của Thủ tướng, chúng tôi sẽ đôn đốc các địa phương giải ngân nhanh hơn đạt yêu cầu 6,600 tỷ đồng để hỗ trợ cho 3.4 triệu người lao động.

Hàn Đông

FILI