DOC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13.4%

DOC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13.4%

CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (DOCAM, UPCoM: DOC) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/07/2022.

Với tỷ lệ thực hiện 13.4% (1 cp sở hữu nhận được 1,340 đồng) và 10 triệu cp đang lưu hành, ước tính DOC cần bỏ ra 13.4 tỷ đồng để hoàn tất việc chi trả. Ngày thực hiện dự tính là 13/07/2022.

Tại ĐHĐCĐ 2022, DOC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 277.5 tỷ đồng và 4.8 tỷ đồng, giảm 17% và 67% so với năm trước.

Đức Đỗ

FILI