Chứng khoán phái sinh Ngày 06/07/2022: Rủi ro điều chỉnh gia tăng

Chứng khoán phái sinh Ngày 06/07/2022: Rủi ro điều chỉnh gia tăng

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 05/07/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 mở rộng hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -7.15 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 05/07/2022. VN30F2207 (F2207) giảm 0.57%, còn 1,234.9 điểm; VN30F2208 (F2208) giảm 0.27%, còn 1,233.7 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0.72%, còn 1,230 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 0.55%, còn 1,231.2 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,242.05 điểm.

Trong giao dịch ngày 05/07/2022, hợp đồng VN30F2207 hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, tuy nhiên, lực bán sau đó xuất hiện khiến đà tăng dần bị thu hẹp và đã có thời điểm xuất hiện sắc đỏ. Sang đến đầu phiên chiều, bên mua chiếm ưu thế trở lại, nhưng ở những phút cuối khối lượng bán tăng áp đảo khiến F2207 đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

 

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2207 mở rộng hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -7.15 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 34.95% và 16.75% so với phiên ngày 04/07/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 tăng 35.16% với 332,002 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 971 hợp đồng, tăng 8.73% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 05/07/2022 đạt 1,064 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 05/07/2022, VN30-Index tiếp tục giảm điểm cho thấy tình hình đang trở nên bi quan hơn trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nên rủi ro điều chỉnh đang gia tăng.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng trở lại và nằm trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư chưa rời bỏ thị trường.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI