Chứng khoán phái sinh Ngày 05/07/2022: Sự thận trọng được duy trì

Chứng khoán phái sinh Ngày 05/07/2022: Sự thận trọng được duy trì

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 04/07/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.37 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 04/07/2022. VN30F2207 (F2207) không đổi, giữ nguyên 1,242 điểm; VN30F2208 (F2208) giảm 0.22%, còn 1,237 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0.01%, còn 1,238.9 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 0.02%, còn 1,238 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,248.37 điểm.

Trong giao dịch ngày 04/07/2022, hợp đồng VN30F2207 hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, tuy nhiên, lực bán sau đó xuất hiện khiến đà tăng dần bị thu hẹp. Sang đến phiên chiều, bên bán tăng mạnh khiến hợp đồng có lúc rớt khỏi tham chiếu và biến động mạnh trong những phút cuối. Kết phiên, F2207 đóng cửa trong sắc vàng.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.37 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 25.61% và 11.85% so với phiên ngày 01/07/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 giảm 25.64% với 245,644 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 893 hợp đồng, giảm 28.5% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/07/2022 đạt 46 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 04/07/2022, VN30-Index giảm điểm trở lại sau phiên hồi phục trước đó thể hiện tâm lý phân vân trong ngắn hạn của nhà đầu tư

Khối lượng giao gần như không thay đổi và nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền vẫn đang khá thận trọng trước diễn biến của thị trường.

Chỉ báo Stochastic Oscillator sắp cho tín hiệu bán cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn là vẫn còn.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI