C4G thoái bớt vốn tại loạt công ty con

C4G thoái bớt vốn tại loạt công ty con

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) thông báo từ ngày 28/06, các công ty cổ phần 407, 412, 414, 422 sẽ không còn là công ty con của C4G.

HĐQT C4G đã quyết định chuyển nhượng một phần cổ phần đang nắm giữ tại 4 công ty cổ phần 407, 412, 414, 422 xuống dưới 49%. Theo đó, các công ty này không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của C4G.

Trước đó, ngày 15/06, C4G cũng đã thoái toàn bộ phần vốn gốp tại 1 đơn vị khác là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội.

Duy Na

FILI