Bị hạn chế giao dịch, OGC giải trình ra sao?

Bị hạn chế giao dịch, OGC giải trình ra sao?

Ngày 06/07, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) có văn bản giải trình việc cổ phiếu OGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo và giữ nguyên diện hạn chế giao dịch.

Vấn đề thứ nhất, chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 âm 2,761 tỷ đồng.

OGC cho hay từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch COVID đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, Công ty đã và đang thực hiện tái cơ cấu tài chính một số khoản đầu tư, phương án tài chính để xử lý các tài khoản công nợ phải thu khó đòi tồn tại nhiều năm qua và thực hiện các phương án khác nhau để duy trì, từng bước khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, OGC tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh chính, tái cơ cấu các khoản đầu tư, tài sản hiện có và có phương án tái khởi động các dự án bất động sản. Từ đó, kỳ vọng tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo và từng bước giảm khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Vấn đề thứ hai, duy trì cổ phiếu OGC ở diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch do châm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021. Mới đây, OGC đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và báo cáo tới HOSE tại văn bản ngày 14/06/2022.

Duy Na

FILI