Vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 14 tỷ USD

Vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 14 tỷ USD

Số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, nửa đầu năm 2022 có 487 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 5.9% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 6.82 tỷ USD (tăng 65.6% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng mạnh, lần lượt là 65.6% và 41.4%

 

Cụ thể, vốn điều chỉnh nếu tính riêng từng tháng, ngoài tháng 3 và tháng 5 giảm, thì các tháng còn lại đều tăng mạnh với mức tăng giao động từ 90% tới gần 4.7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 752 dự án đầu tư nước ngoài mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 4.94 tỷ USD; 1,707 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt trên 2.27 tỷ USD, tăng 41.4% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài nửa đầu năm 2022 đạt trên 14.03 tỷ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8.84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3.15 tỷ USD, chiếm 22.5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học-công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 442.6 triệu USD và 408.5 triệu USD...

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học-công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30.1%, 25.4% và 16.5% tổng số dự án.

Về đối tác đầu tư, đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4.1 tỷ USD, chiếm 29.5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 26.6% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2.66 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư, tăng 29.6% so với cùng kỳ; tiếp đến là nhà đầu tư Đan Mạch với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1.32 tỷ USD, chiếm 9.4% tổng vốn đầu tư…

Nhật Quang

FILI