Tỷ trọng của Việt Nam trong rổ cận biên có thể lên 34% nếu Nigeria sang thị trường độc lập?

Tỷ trọng của Việt Nam trong rổ cận biên có thể lên 34% nếu Nigeria sang thị trường độc lập?

Trong kết quả đánh giá xếp hạng thị trường năm 2022, MSCI đã khởi động quá trình tham vấn chuyển Nigeria từ thị trường cận biên sang thị trường độc lập. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các chỉ số trong rổ cận biên như Việt Nam.

Trong bảng mô phỏng chỉ số MSCI Frontier Market Index, Việt Nam vẫn đứng đầu rổ thị trường cận biên và tỷ trọng được nâng lên 34.3% nếu Nigeria bị chuyển sang thị trường độc lập. Số lượng cổ phiếu của Việt Nam vẫn giữ nguyên ở mức 28 cổ phiếu. Trong báo cáo chỉ số MSCI Frontier Market vào ngày 31/05/2022, tỷ trọng của Việt Nam ở mức 28.45%.

Bảng mô phỏng của MSCI

Lưu ý: Dữ liệu tính tới ngày 19/04/2022

Tuy nhiên, với chỉ MSCI Frontier Markets 100 Index, tỷ trọng của Việt Nam dự kiến giữ nguyên ở mức 30.1% cho dù Nigeria có chuyển sang thị trường độc lập hay không.

Mô phỏng chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index

Trong đó, HPG, VICVHM lọt top 10 cổ phiếu trong danh mục của MSCI Frontier Markets 100 Index, với tỷ trọng lần lượt 3.4%, 3% và 3%.

Mô phỏng top 10 của MSCI Frontier Markets 100

Vũ Hạo

FILI