Tự doanh 23/06: Bán ròng IDC gần 108 tỷ đồng

Tự doanh 23/06: Bán ròng IDC gần 108 tỷ đồng

Trong phiê 23/06, khối tự doanh công ty chứng khoán đã quay lại bán ròng 219 tỷ đồng sau 4 phiên mua ròng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lực bán đột biến ở IDC khi giá trị bán ròng đạt gần 109 tỷ đồng. Trong khi đó, GAS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với gần 31 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 23/06
Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 23/06

Hà Lễ

FILI