SD3 lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trong năm 2022

SD3 lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trong năm 2022

CTCP Sông Đà 3 (UPCoM: SD3) kỳ vọng chuyển từ lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng trong năm 2021 sang có lãi hơn 2 tỷ đồng trong năm 2022.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (dự kiến ngày 30/06), SD3 dự kiến năm nay sẽ tập trung triển khai thi công cụm công trình đầu mối hồ B thủy điện Đắk Lô đảm bảo tiến độ. Tiếp tục rà soát bộ máy quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.

Công ty sẽ tăng cường nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ đã bàn giao cho chủ đầu tư để thanh toán nợ vay ngân hàng quá hạn, thanh toán tiền lương và giải quyết chế độ cho người lao động, cổ tức cho cổ đông; tập hợp hồ sơ khởi kiện các tổ chức, cá nhân cố tình không thanh toán công nợ cho Công ty.

Ngoài ra, SD3 xây dựng giải pháp để từng bước thoái vốn các khoản đầu tư nước ngoài, thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh…

Về chỉ tiêu, Công ty lên kế hoạch năm 2022 có doanh thu 247 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.4 tỷ đồng (năm 2021 lỗ 56 tỷ đồng).

Nguồn: SD3

Duy Na

FILI