QSP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

QSP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) thông báo 04/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/07.

Tỷ lệ thực hiện là 18% (1 cp nhận 1,800 đồng). Với gần 11 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cảng cần chi số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 04/08. 

Năm 2022, QSP đặt mục tiêu đi ngang với doanh thu 42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 18%.

Kế hoạch năm 2022 của QSP. Nguồn: QSP

Duy Na

FILI