Một tổ chức muốn gom hơn 15% vốn của NTF

Một tổ chức muốn gom hơn 15% vốn của NTF

CTCP Bán lẻ Dược Hapharco đăng ký mua 908,125 cp của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (UPCoM: NTF).

Bán lẻ Dược Hapharco chưa sở hữu cổ phiếu NTF trước giao dịch. Nhằm mục đích đầu tư, Công ty này muốn gom 908,125 cp NTF (15.1%) từ ngày 28//06-15/07.

Chiếu theo giá 18,700 đồng/cp chốt phiên 24/06, thương vụ có giá trị khoảng 17 tỷ đồng.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của NTF đã thông qua phương án chào bán 7.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với tỷ lệ chào bán 125%. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 135 tỷ đồng sau đợt cháo bán.

Giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Số tiền thu được ước tính 75 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng sửa chữa cải tạo nhà xưởng, mua thiết bị… và bổ sung vốn lưu động.

Năm 2022, NTF đặt mục tiêu doanh thu 204 tỷ đồng, lợi nhuận gần 8 tỷ đồng. Con số lợi nhuận gấp gần 4 lần kết quả 2021.

Duy Na

FILI