GMD sắp phát hành hơn 100 triệu cp tăng vốn, giá 20,000 đồng/cp

GMD sắp phát hành hơn 100 triệu cp tăng vốn, giá 20,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Gemadept (HOSE: GMD) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo nghị quyết, GMD dự kiến chào bán tối đa hơn 100.45 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 90:30 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được 1 quyền mua, 90 quyền mua sẽ được mua thêm 30 cp mới).

Giá chào bán là 20,000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với thị giá ngày 23/06 là 53,000 đồng/cp.

Hiện, GMD đang lưu hành hơn 301.3 triệu cp. Nếu hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ gần 3,013.8 tỷ đồng lên hơn 4,018.3 tỷ đồng.

Diến biến tăng vốn của GMD

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành hơn 2,009 tỷ đồng.

Với số tiền thu được, GMD dự định dùng 800 tỷ đồng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ nhằm thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các cảng thủy nội địa. Đầu tư 1,000 tỷ đồng vốn góp vào CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2. Đầu tư 209 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, phục vụ việc phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hiện, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 42.85%. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua cổ phần thì số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán thêm ra công chúng. Việc thực hiện phân phối này sẽ phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty không vượt quá 49%.

Kết phiên 23/06, giá cổ phiếu GMD ở mức 53,000 đồng/cp, gấp hơn 2.5 lần giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu GMD từ đầu năm 2022 đến nay

Vân Ly

FILI