GMC lên kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 9%

GMC lên kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 9%

CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 17/06/2022. Năm nay, Công ty dự kiến đạt doanh thu 620 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. So với kết quả 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 9%.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến ở mức 10-20%, thấp hơn so với mức 50% năm 2021.

Nguồn: GMC

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa GMC với người có liên quan. Đối tượng là Công ty TNHH May Tân Mỹ, Công ty TNHH Garmex Quảng Nam và Công ty Gilimex.

Hợp đồng liên quan đến các giao dịch gia công sản phẩm may và cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng, vận chuyển, mua bán công cụ dụng cụ, nguyên phụ liệu ngành may. Giá trị thực hiện hợp đồng, giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản GMC.

Duy Na

FILI