CTP muốn phát hành 14.5 triệu cp để tăng vốn

CTP muốn phát hành 14.5 triệu cp để tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2022, CTCP Minh Khang Capital Trading Public (HNX: CTP) đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 374 tỷ đồng và 5.2 tỷ đồng, tăng 400% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 10%. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành 14.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để đầu tư cho hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh 2022 của CTP
Nguồn: CTP

So với kế hoạch năm 2021, mục tiêu lợi nhuận của CTP giảm hơn 56%. Năm trước, Công ty chỉ thực hiện được hơn 10% kế hoạch lợi nhuận, nguyên nhân do dịch COVID-19 gây đình trệ sản xuất, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến khả năng hoạt động gặp nhiều khó khăn.

Năm 2022, CTP sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp tập trung đầu tư mua bán, sáp nhập các tổ chức thương hiệu có tiềm năng, thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các dự án bất động sản với trọng điểm ở khu vực miền Tây Việt Nam. CTP cũng đặt mục tiêu hoàn thành chuyển nhượng quyền mua - sử dụng đất tại tỉnh Tiền Giang, đồng thời phát hành công cụ nợ để huy động vốn thực hiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty hướng đến tập trung phát triển các ngành chính như vật liệu xây dựng, bất động sản...; xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê mới, đầu tư phát triển dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền liên quan.

Về mặt nhân sự, CTP sẽ trình đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng BKS - ông Phạm Hà Giang, tiến hành bầu bà Lê Thị Bích Ngọc - thành viên BKS - thay thế, và bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình thông qua phương án phát hành 14.52 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, với giá bán dự kiến 10,000 đồng/cp.

Số tiền thu được dự kiến 145.2 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển chuỗi kinh doanh vật liệu xây dựng; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh café, dịch vụ ăn uống, các ngành sản xuất ngành nhựa; đầu tư, hợp tác thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, tổ hợp văn phòng - thương mại, kinh doanh bất động sản; mở rộng quy mô kinh doanh thông qua việc hợp tác đầu tư hoặc sáp nhập các đối tác tiềm năng…

ĐHĐCĐ thường niên của CTP dự tính diễn ra vào ngày 29/06/2022.

Đức Đỗ

FILI