BCM dự chi 79 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu trước hạn

BCM dự chi 79 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu trước hạn

Ngày 11/06 tới, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) sẽ tổ chức mua lại trước hạn lô trái phiếu BCMH2123002 với khối lượng dự kiến mua lại (theo mệnh giá) là 79 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, tổng nợ vay của BCM tại thời điểm 31/03/2022 là gần 16 ngàn tỷ đồng, trong đó tỷ trọng nợ vay từ trái phiếu khá cao gần 71%, tương ứng hơn 11 ngàn tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2021, tuy tổng nợ vay cũng ở mức hơn 14 ngàn tỷ đồng nhưng tỷ trọng vay trái phiếu lại thấp hơn nhiều. Cụ thể, tổng giá trị vay trái phiếu đến hạn trả và dài hạn tại thời điểm này chỉ ghi nhận gần 7 ngàn tỷ đồng, tương ứng gần 48% tổng nợ vay của doanh nghiệp.

Việc gia tăng vay trái phiếu cũng đã ảnh hưởng phần nào đến BCM khi kết quả kinh doanh của Công ty bị bào mòn bởi chi phí lãi vay.

Trong quý 1/2022, tuy doanh thu chỉ tăng 2% nhưng nhờ biên lãi gộp tăng mạnh, lãi gộp của BCM tăng đến 41% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân, trong đó có chi phí lãi tăng đến 74%, lãi ròng cả kỳ của Công ty đi ngược chiều doanh thu, giảm 7%, về mức gần 425 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua, BCM dự kiến tiếp tục huy động thêm 2,000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu trong năm 2022. Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư vào Dự án KCN Bàu Bàng mở rộng (1,100 tỷ đồng), Dự án Khu văn hóa - thương mại - dịch vụ - nhà ga trung tâm TPM Bình Dương (300 tỷ đồng) và Dự án Toà nhà văn phòng - thương mại - dịch vụ WTC TPM Bình Dương (600 tỷ đồng).

Hà Lễ

FILI