Tự doanh 18/05: Bán ròng mạnh hơn 624 tỷ đồng, tập trung cổ VN30

Tự doanh 18/05: Bán ròng mạnh hơn 624 tỷ đồng, tập trung cổ VN30

Phiên 18/05, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng hơn 624 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC, VHM, HPG, VPB... Top 10 mã bị bán ròng mạnh đều là các mã trong rổ VN30. Khối tự doanh mua yếu ớt trong phiên, BCM được mua ròng 7.4 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 18/05
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 18/05

Yến Chi

FILI