TDB sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

TDB sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) sắp tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 20% (2,000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2022 và ngày thanh toán là 28/06/2022.

Với 8.23 triệu cp đang lưu hành, dự kiến TDB sẽ chi hơn 16 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Cuối tháng 4, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu dự kiến hơn 67 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng (giảm 3% so với năm trước). Ngoài ra, đơn vị cũng lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 40%.

Tình hình kinh doanh của TDB qua các năm

Minh Hồng

FILI