SSI: FTSE ETF sẽ gọi tên SHB, NLG, VHC

SSI: FTSE ETF sẽ gọi tên SHB, NLG, VHC

Mới đây, SSI Reseach, bộ phận phân tích của CTCK SSI, dự báo SHB, NLG, VHC sẽ được thêm vào rổ FTSE ETF.

FTSE ETF

Dựa trên số liệu chốt ngày 23/05, SSI Research dự báo SHB, NLG, VHC có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số, trong khi APH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 31 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 23/05 đạt 275 triệu USDSSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

VNM ETF

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 23/05, SSI Research dự báo ORS, APH có thể bị loại khỏi chỉ số VNM ETF do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa và không có cổ phiếu nào được thêm mới.

Giả định với 2 cổ phiếu bị loại như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 51 cổ phiếu, trong đó có 37 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 23/05 đạt 404 triệu USD. SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF

Vũ Hạo

FILI