Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022 giảm gần 11% so với tháng trước

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022 giảm gần 11% so với tháng trước

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2022, cả nước có 13.4 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10.9% về số doanh nghiệp so với tháng trước nhưng tăng 15.2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có 5,207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước và tăng 6.4% so với cùng kỳ năm 2021; có 4,964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7.9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ; có 4,186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11.3% và giảm 1.1%; có 1,339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9.1% và tăng 4.7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98.6 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 25.8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19.7 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 71.8 ngàn doanh nghiệp, tăng 20%, bình quân một tháng có 14.4 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thượng Ngọc

FILI