Nhộn nhịp doanh nghiệp chốt cổ tức tuần đầu tháng 6: Cao nhất 39%

Nhộn nhịp doanh nghiệp chốt cổ tức tuần đầu tháng 6: Cao nhất 39%

Tuần 30/05-03/06, có đến 38 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất là 39%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 30/05-03/06/2022

Nguồn: VietstockFinance

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) sẽ trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 39% (3,900 đồng/cp) - cao hơn so với kế hoạch 30%. Với 11.6 triệu cp đang lưu hành, GVT cần chi hơn 45 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 254 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2020 và gấp 2.5 lần kế hoạch đề ra. Năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế tối thiếu lần lượt là 2,000 tỷ đồng và 120 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 30%.

Giá cổ phiếu GVT chốt phiên 27/05 ở mức 130,000 đồng/cp, tăng 76% qua 1 năm, song thanh khoản bình quân chưa đến 2,000 cp/phiên.

Gia Nghi

FILI