Do đâu Garmex Sài Gòn thua lỗ trong quý đầu năm 2022?

Do đâu Garmex Sài Gòn thua lỗ trong quý đầu năm 2022?

Đơn hàng xuất khẩu giảm trong khi phải chuyển gia công may trong nước và năng suất chưa đạt theo lộ trình đã khiến CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) ôm lỗ hơn 8 tỷ đồng trong quý 1/2022.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 của GMC. Đvt: Tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, GMC ghi nhận doanh thu thuần giảm 55% so với cùng kỳ, xuống còn 139 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 53% do Công ty thực hiện bảo lưu thu nhập cho người lao động.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 94% do doanh thu xuất khẩu giảm nên chi phí xuất nhập khẩu giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 24% do công ty định biên lao động và các khoản trích theo lương cho phù hợp với tình hình mới.

Kết quả, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến đơn vị dệt may này ôm lỗ hơn 8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi ròng hơn 2 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của GMC ghi nhận hơn 796 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 22%, xuống còn 153 tỷ đồng. Trong đó, phải thu CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSR: GIL) hơn 140 tỷ đồng, tăng 18% và Công ty không còn ghi nhận khoản phải thu tại Promiles S.N.C, Sportmaster Ltd và Teijin Frontier Co., Ltd.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng tính đến 31/03/2022
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 của GMC

Hàng tồn kho tại thời điểm này giảm 22%, ghi nhận hơn 52 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

Tiên Tiên

FILI