CSV sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% trong tháng 6

CSV sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% trong tháng 6

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) sắp chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 1,500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/06/2022 và ngày thanh toán là 26/06/2022.

Với 44.2 triệu cp đang lưu hành, dự kiến CSV phải chi 66.3 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2022, CSV đặt kế hoạch doanh thu gần 1,742 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021; nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 251 tỷ đồng, giảm 8%.

Kết quả kinh doanh của CSV qua các năm

Hàn Đông

FILI