CMX - Đà tăng trưởng được giữ vững

CMX - Đà tăng trưởng được giữ vững

Giá cổ phiếu CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) với trendline dài hạn khá vững chắc. Mục tiêu mới của cổ phiếu này là vùng 27,500-28,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Projection 100%).

Đường trendline dài hạn được thiết lập

Yếu tố kỹ thuật này đóng vai trò xương sống trong chiến lược đầu tư đối với cổ phiếu CMX. Bắt đầu được sử dụng từ đầu năm 2020, ngưỡng này đã nhiều lần hỗ trợ tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh mạnh của thị trường.

Hiện tại, trendline dài hạn đang duy trì trong vùng 14,000-15,000. Đây sẽ là điểm chặn của mọi đợt giảm giá trong tương lai gần.

Xu hướng tăng trưởng dài hạn được củng cố

Dù mức độ biến động khá lớn nhưng nhìn chung giá CMX liên tục tạo ra những đỉnh mới và đáy mới cao hơn (higher high, higher low) từ năm 2020 đến nay.

Mặt khác, điểm giao cắt vàng (golden cross) đã xuất hiện giữa SMA 50 ngày và SMA 200 ngày vào tháng 10/2021. Trạng thái này vẫn được duy trì trong những tháng gần đây bất chấp đợt giảm khá mạnh.

Tóm lại, xu hướng tăng trưởng dài hạn ngày càng được củng cố.

Đồ thị ngày giá cổ phiếu CMX giai đoạn 2015-2022. Nguồn: VietstockUpdater

Vùng 27,500-28,000 là mục tiêu mới

Đáy cũ tháng 01/2022 (tương đương vùng 14,500-16,000) tiếp tục trụ vững sau đợt điều chỉnh kéo dài trong tháng 05/2022. Đây là tín hiệu đáng mừng vì nó cho thấy khả năng tạo đáy dài hạn tăng lên.

Theo Fibonacci thì mục tiêu giá (target price) mới sẽ là vùng 27,500-28,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Projection 100%).

Đồ thị ngày giá cổ phiếu CMX giai đoạn 2021-2022. Nguồn: VietstockUpdater

Thế Phong 

FILI