Nguyên nhân nào khiến lợi nhuận ròng của NTC giảm 28% trong quý 1

Nguyên nhân nào khiến lợi nhuận ròng của NTC giảm 28% trong quý 1

Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính cùng giảm mạnh là nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) giảm 28% trong quý 1 năm nay, còn gần 82 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2022, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của NTC. Tuy nhiên, mảng kinh doanh này mang về doanh thu gần 39 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 22%, về hơn 53 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm 30% so cùng kỳ, còn gần 61 tỷ đồng do lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức, lợi nhuận được chia đều sụt giảm. Theo đó trong kỳ này, NTC không còn được nhận gần 22 tỷ đồng tiền cổ tức từ CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Với những nguyên nhân này, lợi nhuận ròng của NTC đi lùi 28% so cùng kỳ, còn gần 82 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2022, tổng tài sản của NTC đạt hơn 4,285 tỷ đồng, xấp xỉ so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản đến từ đầu tư tài chính (1,817 tỷ đồng) và chi phí trả trước dài hạn (1,783 tỷ đồng).

Nợ phải trả chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 3,000 tỷ đồng, xấp xỉ mức đầu năm.

Theo đánh giá của chuyên gia phân tích SSI, khu công nghiệp NTC3 chính là động lực tăng trưởng chính cho NTC trong 5 năm tới với tổng diện tích đất 345 ha và tổng vốn đầu tư là 1,485 tỷ đồng.

Qua đó, SSI ước tính tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2022 của NTC sẽ đạt mức 906 tỷ đồng chủ yếu từ việc cho thuê 50 ha trong khu công nghiệp NTC3 với giá 130 USD/m2/chu kỳ thuê.

Khang Di

FILI