MHC: Quý 1 'xém lỗ' do kinh doanh chứng khoán

MHC: Quý 1 'xém lỗ' do kinh doanh chứng khoán

Kết thúc quý 1, CTCP MHC (HOSE: MHC) ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 337 triệu đồng trong khi cùng kỳ con số này đạt gần 103 tỷ đồng, chủ yếu do biến động từ khoản đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 của MHC. Đvt: Tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, MHC ghi nhận doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ, đạt hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 28% giúp đơn vị thu về hơn 289 triệu đồng lãi gộp (cùng kỳ lỗ 192 triệu đồng).

Điểm nhấn trong bức tranh kinh doanh của MHC đến từ doanh thu hoạt động tài chính, giảm mạnh 68% từ 126 tỷ đồng xuống còn gần 40 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng ghi nhận hơn 35 tỷ đồng. Sự biến động này chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Kết thúc quý 1, MHC ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 337 triệu đồng trong khi cùng kỳ con số này đạt gần 103 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản tính đến 31/03/2022 ghi nhận gần 1,319 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm.

Giá trị chứng khoán kinh doanh của MHC hơn 498 tỷ đồng (giá gốc), giảm 20%. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang trích lập dự phòng gần 6 tỷ đồng.

Chứng khoán kinh doanh tại thời điểm 31/03/2022 của MHC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 của MHC

Ngoài ra, tại thời điểm này, MHC còn đầu tư thêm 15.4% vốn tại Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng (giá gốc 20 tỷ đồng) trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Nợ phải trả ghi nhận gần 750 tỷ đồng, giảm 17%. Trong đó, khoản vay ngắn hạn Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset giảm 94%, xuống còn 2 tỷ đồng và không còn ghi nhận nợ vay tại CTCP Chứng khoán VIX (đầu năm vay hơn 16 tỷ đồng).

Tiên Tiên

FILI